Música de concert

Fra Juníper Serra

Obra en cinc moviments que resumeix musicalment la vida de Fra Juníper Serra. Encàrrec de la Federació de Bandes de Música dels Illes Balears interpretada per la Banda de música de la Federació de Bandes de Música de les Illes…

Ramon Llull

Obra per a banda simfònica que resumeix musicalment la vida de Ramon Llull. Encàrrec de la Federació de Bandes de Música dels Illes Balears interpretada per la Banda de música de la Federació de Bandes de Música de les Illes…

© 2019 - Joan Martorell